Яворівська міська рада
Львівська область, Яворівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки

Дата: 26.10.2023 11:17
Кількість переглядів: 194

Фото без опису


ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки

 

 1. Замовник: Яворівська міська рада Яворівського району Львівської області (відділ міжнародного співробітництва та інвестицій Яворівської міської ради).
 2. Вид та основні цілі документа державного планування (далі – ДДП), його зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. (далі – Стратегія-2027)  та План заходів з її реалізації на 2024-2027 роки  розроблено відповідно до Законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стратегічну екологічну оцінку», а також з врахуванням Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022    № 265.

Стратегія узгоджується з стратегічними і оперативними цілями стратегічних документів державного та регіонального рівнів: Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695) та Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років (затвердженої рішенням сесії Львівської обласної ради від 24.12.2019 № 948).

Стратегія розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та План заходів з її реалізації на 2024-2027 роки визначає на довгострокову перспективу концептуальні засади формування політики планування та розвитку Яворівської громади в економічній та соціальній сферах, а також політики щодо відповідального управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів.

Метою Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки  є спільне вирішення проблем і реалізація завдань щодо створення умов для залучення інвестицій, ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, підвищення добробуту та якості життя населення, забезпечення екологічної безпеки та підвищення туристичної привабливості громади.

У Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плані заходів з її реалізації на 2024-2027 роки  визначені стратегічне бачення та стратегічні цілі розвитку Яворівської міської територіальної громади.

Стратегічне бачення: Стратегічне бачення громади на період до 2027 року:

Яворівська міська територіальна громада – перша та найбільша у Львівській області громада, яка пропонує бізнесу, мешканцям та гостям унікальні природні та рекреаційні ресурси, культурну спадщину, найчистіше повітря та водойми українського Розточчя, забезпечує найкращу логістику з Республікою Польща та Львівською агломерацією, вибудовує прозору та взаємовигідну співпрацю з іншими громадами та інвесторами через проактивну економічну політику, пропонує вигідні інвестиційні об’єкти включно з індустріальними парками для розвитку підприємництва в сферах переробної промисловості, логістики, послуг, а також туризму із акцентом на унікальне культурне надбання громади.

Стратегічні цілі:

1. Конкурентоспроможна економіка.

2. Розвиток інфраструктури та чисте довкілля.

3. Розвиток людського потенціалу.

 1. Якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (стаття 2) регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоровя населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та обєктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та обєктів природно-заповідного фонду.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

Проєкт Стратегії та Плану заходів не містить конкретних рішень про впровадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, у тому числі щодо надання документів дозвільного характеру на провадження такої діяльності.

Стратегія визначає концептуальні стратегічні цілі, оперативні цілі і завдання перспективного розвитку Ужгородської міської територіальної громади, і не містить конкретних проєктів здійснення господарської діяльності, та не визначає місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів. Водночас План заходів включає низку ідей проєктів виконання завдань для реалізації стратегічних цілей, серед яких можуть бути проєкти, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів окремо має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 1. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації ДДП:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки, зокрема необхідно оцінити наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

промислові та побутові відходи, викиди та стоки;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

наслідки для здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом:

7,43 % території Яворівської громади становить природно-заповідний фонд, який включає: частину лісового заказника місцевого значення «Завадівський», частину орнітологічного заказника місцевого значення «Чолгинський», заповідне урочище «Немирів», ботанічні пам’ятки природи місцевого значення, парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва: Парк курорту «Немирів», Парк XIX ст. (с. Свидниця), Парк XIX ст. (с. Нагачів), частину природного заповідника загальнодержавного значення «Розточчя», що є частиною транскордонного українсько-польського Біосферного резервату «Розточчя», створеного 19.06.2019 на 31-й сесії Міжнародної координаційної ради Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

Природно-заповідний фонд є складовою природно-рекреаційних ресурсів громади, які мають значні перспективи щодо створення територіально-рекреаційного комплексу, що поєднає місця рекреації та відповідну інфраструктуру пізнавально-туристичної направленості. Найбільш перспективними можуть бути напрями пізнавального, наукового та історико-культурного як регіонального (внутрішнього) туризму, так і міжнародного, включаючи активний відпочинок (зелений туризм, спортивний туризм тощо) та історико-етнографічний туризм.

Під час здійснення СЕО варто оцінити ймовірні наслідки реалізації Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки на зазначені території.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Реалізація Стратегії та Плану заходів не чинитиме транскордонного впливу на елементи довкілля, тому відсутня потреба в оцінці транскордонних наслідків. Водночас проєкти, які увійдуть до Плану заходів і  відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля, окремо проходитимуть стратегічну екологічну оцінку, в т. ч., за потреби, щодо транскордонних наслідків для довкілля та здоров'я населення, до прийняття рішення про їх реалізацію.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в громаді можна припустити наступні сценарії розвитку:

 • песимістичний сценарій розвитку - територій формується за комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним або може погіршуватися, з огляду на продовження війни (до 2025 року) / її перехід у заморожений стан, що не дозволяє сформувати стимули для розвитку країни, регіону, громади;
 • стримано-оптимістичний сценарій розвитку - базується на припущеннях, за яких формуються більш сприятливі зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує власні сильні сторони (конкурентні переваги) та можливості з метою нівелювання ризиків, які виникають з огляду на умови суспільно-економічного розвитку країни. Основним фактором цього сценарію є ймовірність завершення війни не пізніше 2024 року. Хід песимістичного та стримано-оптимістичного сценаріїв результуватиметься низкою наслідків на довкілля та стан здоров’я населення громади.
 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення СЕО проєкту Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи:

 • порівняльний аналіз показників громади із середньо обласними показниками та показниками громад-сусідів, що належать до однієї типології;
 • аналіз тенденцій розвитку;
 • SWOT-аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення, участь у засіданнях робочої групи з проведення СЕО проекту Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки, яка здійснює координацію роботи з підготовки звіту та проведення СЕО.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та помякшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обовязкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

У результаті здійснення СЕО проєкту Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки будуть сформовані заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації Стратегії.

Зазначені заходи і рекомендації будуть ґрунтуватися на результатах проведених в рамках СЕО дослідженнях, та визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» і з урахуванням інших чинних нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 1. Зміст та основні цілі Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2025 роки, її зв’язок з іншими документами державного планування.
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратегія розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та План заходів з її реалізації на 2024-2027 роки не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Стратегії розвитку Яворівської  міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки.
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для
  здоров’я населення (за наявності);
 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО проєкту Стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на 2024-2027 р.р. та Плану заходів з її реалізації на 2024-2027 роки надсилати відділу міжнародного співробітництва  та інвестицій Яворівської міської ради Львівської області на адресу:  вул. І.Франка, 8, м. Яворів, Львівська область, 81000 або в електронному вигляді на електронну адресу:  ekonomyavoriv@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій – 10 (десять) днів з дня опублікування Заяви про визначення обсягу СЕО (26.10.2023р.-04.11.2023р.)

Відповідальна особа: Новак Надія Степанівна (0972421283).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних