Mayor of Yavoriv – Pavlo Andriyovych Bakunets

Secretary of the Yavoriv Town Council- Olha Myroslavivna Sozanska

Deputy Mayor –  Andriy Vasylyovych Haraschuk