ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про оприлюднення проекту детального плану території земельної ділянки, розташованої в межах   населеного пункту по вул. О .Маковея, м. Яворів, Яворівського району Львівської області для потреб пов’язаних з зміною цільового призначення земельних ділянок та впорядкування містобудівного планування земельних ділянок, які перебувають у приватній власності ТОВ «УКР ПАК» та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території земельної ділянки, розташованої в межах   населеного пункту по вул. О .Маковея, м. Яворів, Яворівського району Львівської області для потреб пов’язаних з зміною цільового призначення земельних ділянок та впорядкування містобудівного планування земельних ділянок, які перебувають у приватній власності ТОВ «УКР ПАК».

У детальному плані території (далі – ДПТ) міститься інформація про замовника та розробника ДПТ; сучасний стан використання території; перспективи містобудівного розвитку території; прогноз соціально-економічного розвитку; першочергові заходи із реалізації рішень ДПТ та інша інформація згідно вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку розроблення містобудівної документації затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 290 від 16.11.2011.

У звіті про  стратегічну екологічну оцінку міститься інформація про: замовника СЕО та виконавця, вид та основні цілі ДПТ, характеристику поточного стану довкілля, та прогнозні зміни цього стану, екологічні проблеми, зобов’язання у сфері охорони довкілля, опис наслідків для довкілля, заходи для запобігання, негативних наслідків,  виправдані альтернативи, заходи моніторингу, резюме нетехнічного характеру та інша інформація згідно ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Виконавчий комітет Яворівської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

а) згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня її оприлюднення на офіційному веб-сайті Виконавчого комітету Яворівської міської ради – http://yavoriv-rada.gov.ua/pytannya-mistobuduvannya/ (в розділі Інформація для громадян)  та опублікування повідомлення у двох друкованих засобах масової інформації, а саме з 29.02.2020року, та триватиме до   30.03.2020 року включно.

б) громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту ДПТ та звіту про  стратегічну екологічну оцінку.

в) громадські слухання відбудуться 27.03.2020 року  о11.00 год у приміщенні Яворівської міської ради (м. Яворів, вул. Львівська, 15)

г) ознайомитись із проектом ДПТ та звітом про стратегічну екологічну оцінку можливо у Виконавчому комітеті Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська обл., 81000, та на фіційному веб-сайті http://yavoriv-rada.gov.ua/pytannya-mistobuduvannya/ (в розділі Інформація для громадян).

ґ) подати пропозиції та зауваження до проекту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку можна до можна до Виконавчого комітету Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська обл., 81000, тел.: +38032 592-15-63, e-mail: post@yavoriv-rada.gov.ua,  у строк до 30.03.2020 року включно. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

д) наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування знаходиться за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська обл., 81000.

Проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування не передбачено.

 

 Повідомлення 16.10.2018

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території для уточнення планувальної структури та функціонального призначення по вул. Левада у м. Яворів, Львівської області

На підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення Яворівської міської ради № 251 від 05 липня 2018 року, виготовлено детальний план території (далі ДПТ) для уточнення планувальної структури та функціонального призначення  по вул. Левада у м. Яворів, Львівської області.

Основні техніко-економічні показники ДПТ:

Площа земельної ділянки – 17866,8 м2;

площа забудови – 2558,3 м2;

площа замощення – 10194,1 м2;

площа озеленення – 5114,4 м2;

Площа ділянки, що пропонується для відводу – 470,4 м2

Замовником розроблення детального плану території є Виконавчий комітет Яворівської міської ради.

Розробник КП «Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради.

Ознайомитися з матеріалами проекту містобудівної документації у місячний термін з 17 жовтня 2018 року, в робочі дні з 10.00 до 12.00 (приміщення Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська область).

Це повідомлення є підставою для подання пропозицій до проекту містобудівної документації, які приймаються з понеділка до п’ятниці з 10.00 до 12.00 год. у місячний термін з дня опублікування даного повідомлення (приміщення приймальні Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська область).

Відповідальна особа  за організацію розгляду пропозицій громадян – начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Яворівської міської ради Музика Ю.В.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, місця проживання, з особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил).

Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1)         повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2)         юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3)         власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

4)         представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5)         народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані іншими особами, або подані після зазначеного періоду, залишаються без розгляду.

                                                                                       

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території для уточнення планувальної структури та функціонального призначення в районі вулиці Львівська та вулиці Т.Шевченка у м. Яворів, Львівської області

На підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення Яворівської міської ради № 121 від 25 грудня 2015 року, виготовлено детальний план території (далі ДПТ) для уточнення планувальної структури та функціонального призначення в районі вулиці Львівська та вулиці Т.Шевченка у м. Яворів, Львівської області.

Основні техніко-економічні показники ДПТ:

Площа земельної ділянки – 23 149.1 м2;

площа забудови – 5 443.9 м2;

площа замощення – 11 382.2 м2;

площа озеленення – 6 323.0 м2;

Замовником розроблення детального плану території є Виконавчий комітет Яворівської міської ради.

Розробник ДПТ – ПП «Інститут містобудування та архітектури», пр. Чорновола, 67, каб. 412, м.Львів.

Ознайомитися з матеріалами проекту містобудівної документації у місячний термін з дня опублікування даного повідомлення, в робочі дні з 10.00 до 12.00 (приміщення Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська область).

Це повідомлення є підставою для подання пропозицій до проекту містобудівної документації, які приймаються з понеділка до п’ятниці з 10.00 до 12.00 год. у місячний термін з дня опублікування даного повідомлення (приміщення приймальні Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська область).

Відповідальна особа  за організацію розгляду пропозицій громадян – начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Яворівської міської ради Музика Ю.В.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, місця проживання, з особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил).

Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1)         повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2)         юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3)         власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

4)         представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5)         народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані іншими особами, або подані після зазначеного періоду, залишаються без розгляду.

 

 

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для розміщення
багатоповерхового житлового будинку по вул. Маковея, 65 в м. Яворові

Львівської області.

Завантажити

 На підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення
Яворівської міської ради No 121 від 25 грудня 2015 року, виготовлено детальний план
території (далі ДПТ) по розміщенню земельної ділянки для розміщення
багатоповерхового житлового будинку по вул. Маковея, 65 в м. Яворові Львівської
області.
Основні техніко-економічні показники ДПТ:
Площа ділянки – 0.1341 га;
Площа забудови – 350.0 м2
;
Площа озеленення – 530.0 м
2
;
Площа мощення – 461.0 м2
;

Замовником розроблення детального плану території є Виконавчий комітет Яворівської
міської ради.
Розробник ДПТ – ПП «АрхіС», вул. Шевченка, 8г м. Новояворівськ.
Ознайомитися з матеріалами проекту містобудівної документації у місячний термін з дня
опублікування даного повідомлення, в робочі дні з 10.00 до 12.00 (приміщення Яворівської
міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська область).
Це повідомлення є підставою для подання пропозицій до проекту містобудівної
документації, які приймаються з понеділка до п’ятниці з 10.00 до 12.00 год. у місячний
термін з дня опублікування даного повідомлення (приміщення приймальні Яворівської
міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська область).
Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій громадян – Начальик відділу
містобудування, архітектури та земельних відносин Яворівської міської ради Музика Ю.В.
Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді (із зазначенням прізвища, імені та
по-батькові, місця проживання, з особистим підписом і повинні містити обґрунтування з
урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил).
Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:
1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої
розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої
розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої
розробляється документація, та на суміжній з нею;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на
відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Пропозиції, подані іншими особами, або подані після зазначеного періоду, залишаються без розгляду

 

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації по зміні цільового призначення
земельної ділянки, яка перебуває у власності для ведення ОСГ, під будівництво

об’єктів комерційного призначення в м. Яворові

По вул. В. Передмістя, 182

Завантажити

 

На підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення
Яворівської міської ради No 121 від 25 грудня 2015 року, виготовлено детальний план
території (далі ДПТ) по розміщенню земельної ділянки для розміщення
багатоповерхового житлового будинку по вул. Маковея, 65 в м. Яворові Львівської
області.
Основні техніко-економічні показники ДПТ:
Площа земельної ділянки – 0.1609 га;
Площа забудови – 230.0 м2
;
Площа мощення – 429.0 м2
;
Площа озеленення – 950.0 м2
;

Замовником розроблення детального плану території є Виконавчий комітет Яворівської
міської ради.
Розробник ДПТ – ФОП Бєлкіна Марія Іванівна
Ознайомитися з матеріалами проекту містобудівної документації у місячний термін з дня
опублікування даного повідомлення, в робочі дні з 10.00 до 12.00 (приміщення Яворівської
міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська область).
Це повідомлення є підставою для подання пропозицій до проекту містобудівної
документації, які приймаються з понеділка до п’ятниці з 10.00 до 12.00 год. у місячний
термін з дня опублікування даного повідомлення (приміщення приймальні Яворівської
міської ради, за адресою: вул. Львівська, 15, м. Яворів, Львівська область).
Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій громадян – Начальик відділу
містобудування, архітектури та земельних відносин Яворівської міської ради Музика Ю.В.
Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді (із зазначенням прізвища, імені та
по-батькові, місця проживання, з особистим підписом і повинні містити обґрунтування з
урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил).
Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:
1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої
розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої
розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої
розробляється документація, та на суміжній з нею;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на
відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Пропозиції, подані іншими особами, або подані після зазначеного періоду, залишаються без розгляду

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території для уточнення планувальної структури та функціонального призначення території визначення параметрів забудови та обґрунтування потреби формування нових земельних ділянок в межах вулиці Січових Стрільців  у м. Яворові, Львівської області

Завантажити

На підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення Яворівської міської ради, розроблено детальний план території (далі ДПТ) для уточнення планувальної структури та функціонального призначення території визначення параметрів забудови та обґрунтування потреби формування нових земельних ділянок в межах вулиці Січових Стрільців  у м. Яворові, Львівської області

Основні техніко-економічні показники ДПТ:

Загальна площа земельної ділянки на яку розробляється ДПТ – 4,5294 га.

В тому числі:

Площа проектованої земельної ділянки №1 – 0,1740 га

Площа проектованої земельної ділянки №2 – 0,4019 га

Площа проектованої земельної ділянки №3 – 0,1821 га

Площа проектованої земельної ділянки №4 – 0,3874 га

Площа проектованої земельної ділянки №5 – 0,0969 га

Площа проектованої земельної ділянки №6 – 0,2038 га

Площа проектованої земельної ділянки №7 – 0,1014 га

 В тому числі:

Площа проектованої земельної ділянки №6.1; №6.21; №6.22; №6.34 – 42,0 м2

Площа забудови в межах ділянки – 24,0 м2

Площа озеленення в межах ділянки – 18 м2

Площа проектованої земельної ділянки №6.26.20; №6.236.33 – 28,0 м2

Площа забудови в межах ділянки – 24,0 м2

Площа озеленення в межах ділянки – 4 м2

Площа проектованої земельної ділянки №6.35 – 1 029,58 м2

Площа забудови в межах ділянки – 31,5 м2

Площа озеленення в межах ділянки – 250,18 м2

Площа замощення в межах ділянки – 747,9 м2

Замовником розроблення детального плану території є виконавчий комітет Яворівської міської ради.

Розробник ДПТ – ІМТА.

Ознайомитися з матеріалами проекту містобудівної документації у місячний термін з дня опублікування даного повідомлення, в робочі дні з 10.00 до 12.00 (приміщення Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська,15, м. Яворів, Львівська область).

Це повідомлення є підставою для подання пропозицій до проекту містобудівної документації, які приймаються з понеділка до п’ятниці з 10.00 до 12.00 год. у місячний термін з дня опублікування даного повідомлення (приміщення приймальні Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська,15,  м. Яворів, Львівська область).

Відповідальна особа  за організацію розгляду пропозицій громадян – начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин  Яворівської міської ради Музика Ю.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, місця проживання, з особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил).

Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1)         повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2)         юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3)         власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

4)         представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5)         народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані іншими особами, або подані після зазначеного періоду, залишаються без розгляду.

 

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території для ведення садівництва  в  м. Яворів по вул. Д.Галицького, 17, Львівської області

Завантажити

повідомлення від 12.12.2017 року

 • Повідомлення Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території розташованої по вул. Возз’єднання  в м. Яворів Яворівського району
 • На підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення Яворівської міської ради, розроблено детальний план території (далі ДПТ) для індивідуального житлового будівництва по вул. Возз’єднання  в м. Яворові, Львівської області
 • Основні техніко-економічні показники ДПТ:
 • Загальна площа земельної ділянки на яку розробляється ДПТ – 0,3031га
 • Загальна площа забудови 236 м.кв.
 • Загальна площа замощення – 575 м.кв.
 • Загальна площа озеленення – 2220 м.кв.
 • Замовником розроблення детального плану території є виконавчий комітет Яворівської міської ради.
 • Розробник ДПТ – ПП «Архіс»
 • Ознайомитися з матеріалами проекту містобудівної документації у місячний термін з дня опублікування даного повідомлення, в робочі дні з 10.00 до 12.00 (приміщення Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська,15, м. Яворів, Львівська область).
 • Це повідомлення є підставою для подання пропозицій до проекту містобудівної документації, які приймаються з понеділка до п’ятниці з 10.00 до 12.00 год. у місячний термін з дня опублікування даного повідомлення (приміщення приймальні Яворівської міської ради, за адресою: вул. Львівська,15, м. Яворів, Львівська область).
 • Відповідальна особа  за організацію розгляду пропозицій громадян – спеціаліст відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Яворівської міської ради Гасиджак Т.Р.
 • Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, місця проживання, з особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил).
 • Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:
 • 1)         повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • 2)         юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • 3)         власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;
 • 4)         представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
 • 5)         народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
 • Пропозиції, подані іншими особами, або подані після зазначеного періоду, залишаються без розгляду.

 

Повідомлення від 04.08.2017 року

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території для будівництва та обслуговування виробничо-складської будівлі по вул.Привокзальна в м.Яворів Яворівського району

Завантажити

Повідомлення від 04.08.2017 року

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території по розміщенню земельної ділянки для ведення садівництва у м. Яворів по вул. Маковея, Львівської області

Завантажити

 

Повідомлення від 04.08.2017 року

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території по розміщенню земельної ділянки для ведення садівництва у м. Яворів по вул. Стуса, Львівської області

Завантажити

 

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території для будівництва гаражу  в  м. Яворів по вул. Д.Галицького, 17А/1, Львівської області

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території для ведення садівництва  в  м. Яворів по вул. Д.Галицького, 17, Львівської області

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час виготовлення детального плану території для уточнення планувальної структури та функціонального призначення в районі вулиці Левада в м. Яворів Львівської області

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території для будівництва гаражу по вулиці пл. Ринок, 5  в м. Яворові, Львівської області

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Смука м. Яворові, Львівської області (для зміни цільового призначення земельної ділянки)

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час корегування детального плану території житлових кварталів в районі вул. Марченка – вул. Об’їздна  м. Яворові Львівської області

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Садова в м. Яворові, Львівської області

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Видава  в м. Яворові, Львівської області

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

 Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування складських будівель по вул. Вокзальна  в м. Яворові, Львівської області

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території для уточнення планування структури та функціонального призначення в районі вулиць Левада та Маковея  в м. Яворові, Львівської області

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для будівництва та обслуговування будівлі дошкільного навчального закладу по вул. Маковея в м. Яворові

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для будівництва каналізаційних мереж, каналізаційних насосних станцій та очисних споруд по вул. І.Хрестителя в м. Яворові

Завантажити

________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території по вул. Возз’єднання-вул. Січових Стрільців в м. Яворові

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для уточнення планувальної структури та обґрунтування потреб формування нової земельної ділянки по вул. Маковея в м. Яворові

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території для уточнення планувальної структури земельної ділянки по вул. І.Хрестителя (кооператив «Лісний») в м. Яворові, Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території для уточнення планування структури та обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок по вул. Виговського – межі м. Яворова Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території  для обслуговування  адмінбудинку та торгової будівлі по пл. Ринок, 16 в м.Яворів Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для обслуговування будівлі  адмінбудинку Яворівської міської ради по вул.Львівська в м.Яворів Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд по вул.Севери в м.Яворів Львівської області для  гр. Кушніра В.М.

Завантажити

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для обслуговування будівлі  навчально-виховного комплексу  по вул. І.Хрестителя, 54 в м.Яворів Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Вербицького, 35 в м.Яворів Львівської області для гр. Прийми А.В.

Завантажити

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для обслуговування будівлі дошкільного навчального закладу № 4 по вул. В.Передмістя, 95 в м.Яворів Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для обслуговування будівлі дошкільного навчального закладу № 3 по вул. Лепкого, 5 в м.Яворів Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для обслуговування будівлі дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Д.Галицького, 6 в м.Яворів Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для обслуговування будівлі дошкільного навчального закладу № 1 по вул. Завадівська, 5 в м.Яворів Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території ї  для будівництва та обслуговування гаражу по вул. Львівська, 13 в м.Яворів Львівської області

Завантажити

 __________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території  Квартал індивідуальної житлової забудови по вулиці С.Стрільців в м.Яворів Львівської області

Завантажити

Додаток 1

Додаток 2


Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території для утримання та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Маковея, 61 в м.Яворові Яворівського району Львівської області (ОСББ “Маковея-61”)

Завантажити

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування магазину по вул. Лісна, 2 “а” в м.Яворів Львівської області

Завантажити


 

Повідомлення

Про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів під час розроблення

Детального плану території  земельної ділянки ОСББ “Маковея, 56” по вул. Маковея, 56 в м.Яворів Львівської області

Завантажити

Додаток