Концепція програми розвитку підприємництва в місті Яворів на 2018 – 2020 роки

Posted in

Програма сприяння розвитку підприємництва у м. Яворів на 2018-2020 роки є одним з важливих інструментів реалізації на місцевому рівні і регіональної, і державної політики підтримки підприємництва в цілому, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної стратегії держави, програми економічних реформ. Програма відображає систему цілей, завдань, комплексу заходів (проектів), спрямованих на створення сприятливих умов розвитку підприємництва у м. Яворів, надходження інвестицій і забезпечення економічного зростання.

Програма спрямована на місцевий економічний розвиток, зокрема стратегічне партнерство влади, громади та бізнесу, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові та наявні підприємства, створення нових робочих місць та надання якісних послуг шляхом залучення широких верств населення до підприємницької діяльності. 

https://drive.google.com/file/d/0B6q8aK09MwEsZExoZFlFZFhrVTg/view?usp=sharing