70677654_2203537963109192_2769837633394704384_n

Яворівське відділення Управління Фонду соціального страхування України у Львівській області інформує-

            Згідно з статтею 43 Конституції  України кожен громадян має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

            Законом України «Про охорону праці» передбачена низка гарантій на охорону праці:

-право на охорону праці під час укладання трудового договору;

-право працівників на охорону праці під час роботи;

-право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;

-забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

-відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті;

-охорона праці жінок;

-охорона праці неповнолітніх;

-охорона праці інвалідів.

            Правом на охорону праці під час укладання трудового договору передбачено, що під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

            Крім того, законодавством передбачено право працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки.

            Право охорони праці жінок полягає в забороні застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт, а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

            Охорона праці неповнолітніх – це заборона залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

            Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важливо пам’ятати, що підвищення рівня культури охорони праці – це запорука збереження здоров’я та життя працівників.

 

 

Страховий експерт з охорони праці

Яворівського відділення УВД ФСС України у Львівській області

О.Купльовська