завантаження

 2 березня 2020 року є граничним терміном подання наступних звітів:

— податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік

— розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2019 рік

 

— розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2019 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

— розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 за 2019 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

— звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 рік.

Крім цього, 2 березня 2020 року спливає термін подання податкової декларації платника єдиного податку за попередній календарний рік фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп.